:
Kurikulum Akademik (KSSR)

SRIBU menjalankan kurikulum akademik yang berteraskan kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidkan Malaysia (KPM). Melalui kurikulum ini, murid-murid SRIBU akan menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikelola oleh KPM ketika mereka berada pada Darjah 6. Subjek-subjek KSSR yang dilaksanakan oleh SRIBU adalah seperti gambar di bawah.