:
Ahli Lembaga Tadbir


SRIBU ditadbir dan diselia oleh satu jawatankuasa yang dinamakan Ahli Lembaga Tadbir Sekolah (ALT).

Jawatankuasa ini dianggotai oleh 17 orang ahli, yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. ALT bertanggungjawab membuat dan meluluskan apa-apa polisi dan dasar SRIBU. ALT juga bertanggungjawab dalam memantau perjalanan sekolah termasuk penaziran.