:
PENGURUSAN SEKOLAH


Pengurusan SRIBU dijalankan oleh Majlis Pengurusan Sekolah (MPS)

MPS diketuai oleh Mudir (Pengetua) dan dibantu oleh Timbalan Mudir, 3 orang Penolong Kanan Sekolah, Pegawai Tadbir dan Pegawai Kewangan. MPS ini bertanggungjawab mengurus tadbir perjalanan sekolah termasuk hal ehwal akademik, aktiviti pelajar, asrama dan pentadbiran am sekolah.