:
Zakat
Sekolah Rendah Islam Bahrul Ulum (SRIBU)
Wakil Kutipan
Dilantik oleh :
Zakat Pulau Pinang MAINPP (ZPP)
Mendapat resit rasmi untuk tujuan rebat cukai.
Resit rasmi akan diemailkan atau pos bergantung kepada permintaan.
Maklumat Bayaran
RM

Niat/Akad:

Ini adalah zakat yang wajib ke atas diri / tanggungan saya kerana Allah Ta'ala.

Kenapa membayar zakat melalui saluran ini:

Talian Pertanyaan